Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícími a prodávající v oblasti prodeje zboží mezi prodávající Adélou Blažkovou, IČO: 87604345, DIČ: CZ8555312527 ( dále jen "prodávající" ) a jejími zákazníky ( dále jen "kupující").

Prodávající

Adéla Blažková, Čížkovice 1. díl 31, Maršovice u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 21, pošta Bratříkov; IČO: 87604345, DIČ: CZ8555312527 (neplátce DPH).

Kupující

Koncový zákazník - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené tímto NŘ se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, zejména:

- § 1810 - § 1851 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory [např. prodej kosmetiky Avon]

- § 2079 - § 2127 - Koupě [např. prodej použitého dětského a dámského oblečení]

- § 31 odst. 14 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona

- § 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

- § 4 odst. 1 písm. c) a § 38g odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávající, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávající nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícími a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

.III. Ceníky

Několikrát denně je k dispozici nový aktualizovaný ceník. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line elektronické obchodě (dále jen \"eshop\") jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na zakázku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu může prodávající kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím internetového obchodu na www.blazkova.com, resp. spřízněných webech

- e-mailem na adrese bazarek@blazkova.com (zejména při zvláštních požadavcích)

- telefonicky, (zejména při zvláštních požadavcích)

- prostřednictvím facebooku

Prodávající doporučuje kupujícím provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou ( e-mail, facebook ) a uvést následující údaje:

  • jméno kupujícího
  • dodací adresu
  • kontaktní údaje
  • IČO, DIČ

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze do 48hodin po objednání. Storno nebo změnu je možné provést telefonicky na čísle 606 681 404 nebo 723 416 464. Pro uskutečnění storna je nutné znát identifikační údaje a informace o objednávce.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinna vystavit kupujícímu účtenku.

Prodávající je povinna na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží. Povinnost a náležitosti dokladu stanoví § 31 odst. 14 živnostenského zákona a § 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele [tato povinnost se vztahuje na zboží prodávané podnikatelem svému klientovi; v případě Bazárku U Staré Blažkové se jedná např. o prodej kosmetiky Avon]. V případě prodeje předmětů z domácnosti, použitého dětského a dámského oblečení, se jedná o majetek, který primárně nebyl pořízen za účelem jeho dalšího prodeje, ale nyní je z důvodu nemožnosti jeho dalšího vlastního využití prodáván. Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je příjem z tohoto prodeje osvobozen od daně z příjmů. Příjmy z tohoto prodeje se jakožto příjmy od daně z příjmů osvobozené neuvádí do daňového přiznání – to vyplývá i z § 38g odst. 3 zákona o daních příjmů. O těchto příjmech tak není třeba vést žádnou evidenci, ani vystavovat doklady o prodeji. Pokud však kupující potřebuje vyjádřit tuto koupi písemně, ráda vyhovím.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu bazarek@blazkova.com) S textem: \"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. ( číslo faktury ) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží …. Kč na účet číslo: ..........................\" Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávající spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní ( včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

- dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

- dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem

a) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.

b) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Informace o produktech

Informace o produktech v eshopu mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VII. Platební podmínky

Zboží, které ja nabízeno v Bazárku U Staré Blažkové, je pochopitelně nabízeno za úplatu. Kosmetika Avon je v souladu s obchodní politikou společnosti Avon prodávána za ceny určené koncovým zákaznicím. Použité dětské a dámské zboží je nabízeno za spíše symbolické ceny. Upozorňujeme, že cena takového zboží je často nižší, než cena poštovného účtovaného Českou poštou s.p. při jeho zasílání. Poštovnému a dobírkovnému se lze vyhnout při osobním převzetí zboží . Platby lze provést

  • Dobírkou při odběru zboží
  • Osobně při převzetí zboží
  • Předem na bankovní účet

o 000000-0194192548/0600

o 670100-2210786100/6210

o 000000-1753304003/0800

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávající.

VIII. Dodací podmínky

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty s. p. Kupující je povinen po odebrání zásilky a bez zbytečného odkladu zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Bude-li dodávka v okamžiku dodání vykazovat vady zjistitelné při převzetí (množstevní vady, nesprávné zboží, poškození obalu či zboží), je nutné pro vyřízení reklamace nejdéle do tří dnů písemně (emailem) kontaktovat prodávající a reklamaci nahlásit České poště (k pozdějšímu uplatnění reklamace může Česká pošta zaujmout stanovisko nepříznivé pro kupujícího; reklamaci přepravy prodávajícím Česká pošta neakceptuje) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo 606 681 404 nebo 723 416 464 nebo emailem na adresu bazarek@blazkova.com. U zásilek do 1.000,- Kč je účtováno poštovné 100,- Kč. U zásilek nad 1.000,- Kč poštovné neúčtujeme.

Zboží je možné vyzvednout také osobně v Bazárku U Staré Blažkové a po předchozí dohodě v Jablonci nad Nisou, Liberci, Semilech a Trutnově. Při osobním převzetí rovněž doporučujeme zkontrolovat stav zboží a v případě, že by nevyhovovalo vašemu zamýšlenému použití jej nepřevzít.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí obecnými předpisy o reklamaci zakoupeného zboží. Při prodeji použitého oblečení a za předpokladu, že nevykazuje vady, platí, že doba pro uplatnění práv z vadného plnění (záruční doba), se zkracuje na polovinu zákonné doby, tedy činí 12 měsíců – viz § 2158 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení § 2165, § 2167, § 2168 (nového) občanského zákoníku.

X. Závěrečná ustanovení

Tento Nákupní řád je platný od 9.7. 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Nákupní řád bez předchozího upozornění.